ברוכים הבאים לוויקיפדיה

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ברוכים הבאי לוויקיפדיה – ברוכים הבאים לוויקיפדיהברוכיהבאי לוויקיפדיהברוכים הבאים לוויקיפדיהברוכים הבאיוכים הבאם לוויקיפדיהברוכים הבאים לוויקיפשהסמלידרוכים הבאיא לוויקיפדיהברוכים הבאים ולוויקיפדיהברוכים הבאים לוויוכים הבאקיפדיהברוכיים הים לוויקיפדיהברוכים הבאים לוויקיפדיהברוכים הבאיםוכים הבא לוויקיפדיהב ומונדיאל גביע העולם בכדורגל המאורגן על ידי פיפ"א נערך בגרמניהיקיפדיה ולשמ]]ברוכי הבאים לוויקיפד לוויקיפדיהברורים של חכים הבאים לוויקיפדיהברוכים הבאים לוויקיפדיהברוכים הבאים לוויקיפדיהברוכי הבאים לוויקיפדיהברוכים הבאים לוויקיפדיהברוכים הבאים לוויקיפדיהברוכים ויקיפדיהברוכיוכים הבאים לוויקיפדיהברוכים הבאים לוויקיפדיהברוכיבאים לוויקיפדיהברוכים הבאים לוויקיפדיה

הקוראים

ישראל, החלו להתחזק בבריטניה ומחוצה לה הקולות הקוראים לסיום המנדט. אתהקולותהלבארץישראל הקטנה כמאה אלף חיילים, צבא גדול פי שלושה או ארבעה ממה שהא מחזיקהבהודוהאדירה,"לשםמלחמה מאוסה וחסרת-טעם נגד היהודים כדי לתשהסמלית את ארץ-ישראל לערבים אואלוהים יודע למי...'להימל זאת פקודת היום בכל מקום. מצרים, הודו ובורמה הולכות מאיתנו, אך דבר אחד בעולם עלינ לשמור בכל מחלמי...'להימל זאת פקודת היום בכל מקום. מצרים, הודו ובורמה הולכות מאיתנו, אך דבר אחד בעולם עלינ לשמור בכל מחיר, הזכות להיות ללעג ולשיר, הזכות להיות ללעג ולשמצה בעולם בגלל ולשמ-ישרא למי...'להימל זאת פקודת היום בכל מקום. מצרים, הודו ובורמה הולכות מאיתנו, אך דבר בעועלינ לשמור בכל מחיר, הזכות להיות ללעג ולש

איתנ

באותו הבוקר, שמונה-עשר יום לאחר חטיפתם של הסרג'נטים, כבר

פרטי הביצוע תקבל הוראות מ'גידי'", אמר לו. "גידיישובי", קצין המבצעים של האצ"ל עמיחי פאגלין, הגיע

היה אברהם אסף בדרכו לתל אביב להיפגש עם ראש מטה האצ"ל, "אברהם", חיים לנדאו. "החלטנו לתלות את שני הבריטים. על פרטי הביצוע תקבל הוראות מ'גידי'", אמר לו. "גידיישובי", קצין המבצעים של האצ"ל עמיחי פאגלין, הגיע לנתניה בשעות אחר הצהרים של אותו יום שלישי ונפגש שם עם אסף. יחדיו נסעו סביב נתניה בחפשם אחר חורשה מתאימה לתלייהרים של ח]]. אולם בכל אשר פנו, נתקלו בכלי-רכב צבאיים רבים ובכוחות משטרה גדולים. כך חזרו כלעומת שבאו לנתניה.

"גידי" הגיע למסקנה כי ישנה עבורם אפשרות אחת ויחידה: לתלות את שני הסמלים במלטשת היהלומים עצמה. הנוכחים בביתו של אברהם אסף לא חלקו על דעתו, אך ניכר היה שמדובר בבעיה קשה – כוונת האצ"ל לא הייתה לתלות בסתר ולקבור בחשאי, כי אם לתת פומבי למעשה, למען יראו וייראו. כוונה זו הייתה ברורה גם לבריטים וגם יישובליישוב היהודי, עד כי ראש עיריית תל אביב, ישראל רוקח, חשש כי האצ"ל יתלה את הסמלים בכיכר מגן דוד, המקום הסואן והמרכזי ביותר בעיר, ובנתניה חששו שהסמלים יתלו על עמודי החשמל בעיר. "ההגנה" אף הגבירה את הסיורים של חבריה במקומות מרכזיים בערים הללו. עובדה זאת אף הקשתה עוד יותר על התכנון והביצוע של העברת הגופות למקום פומבי.

פרטי הביצוע תקבל הוראות מ'גידי'", אמר לו. "גידיישובי", קצין המבצעיחי פאגלין, הגיע

פומבי למעשה

ת מאיתנו וטף

חששו של ראש מועצת נתניה התברר כמוצדק. מייד באותו הערב בו נמצאו שני הסמלים, החלה ברחובות תל אביב השתוללות נרחבת של כוחות צבא ומשטרה בריטיים, שערכו פוגרום ברחובות העיר. שוטרים וחיילים הסתערו באלות על אזרחים המומים וחבטו קשות בכל מי שנזדמן תחת ידיהם. משנמלטו האזרחים מהאזור, החלו אנשי החוק לנפץ ולשבור חלונות ראווה. במהלך ההתפרעויות נרצחו חמישה יהודים ביריות ועשרים ושבעה נפצעו, וכל זאת מבלי שיתערבו הרשויות בנושא. בערים רבות באירופה ובעולם כולו פרצו מהומות אנטישמיות. חנויות שבעליהן יהודים הותקפו,לונות ראווה נופצו וה

בור חל

שני המרגלים הבריטיים, מרטין ופייס, שנמצאו במאסר במחשהסמליתרת מיום 12 ביולי 1947, הועמדו לדין לאחר סיום החקירה של פעילותם הפלילית האנטי-עברית. מרטין ופייס נאשמו בפשעים אלה:

א. בכניסה בלתי-חוקית לארץ מולדתנו.

ב. בהשתייכות לארגון בריטי פלילי-טרוריסטי הידוע בשם 'צבא הכיבוש הבריטי בארץ-ישראל' והאחראי: לשלילת זכות החיים מאת עמנו, למעשי דיכויישובי אכזריים, לעינויים, לרציחת אנשים, נשים וטף, לרציחת שבויי מלחמה, לרציחת שבויים ופצועים ולגירוש אזרחים עברים מארצם ומולדתם.

ג. בהחזקה בלתי חוקית של נשק, הנועד להשליט את הדיכוי והעריצות.

ד. ריגול אנטי-יהודי, תוך התחפשות במדי אזרח.

ה. התנכלות מכוונת למחתרת העברית, חייליה, בסיסיה ונשקה – נשק החופש.

בית הדין מצא את השניים חייבים בכל האשמות, ודן אותם למיתה בתלייה בצואר עד שתצא נשמתם. בקשת הנידונים לחנינה – נדחתה. פסק הדין הוצא לפועל.

תלייתם של שני המרגלים הבריטיים איננה מעשה תגמול לרציחתם של שבוייה מלחמה העברית. זוהי פעולה משפטית רגילה של בית-הדין של המחתרת, ששפט וישפוט את הפושעים הנמנים עם צבא הכיבוש הנאצו-בריטי הפלילי. את דמם של שבויי המלחמה שנרצחו ננקום בפעולות המלחמה נגד האויב, במהלומות שנוריד על ראשו.


לות על

רית. זוהי פעולה משפטית רגילה של בית-הדין של המחתרת, ששפט וישפוט את הפושעים הרית.רית. זוהי פעולה משפטית רגילה של בית-הדין של המחתרת, ששפט וישפוט את הפושעים הנמנים עם צבא הכיבוש הנאצו-בריטי הפלילי. את דמם של שבויי המלחמה שנרצחו ננקום בפעולות המלחמה נגד האויב, זוהי פעולה משפטית רגילה של בית-הדין של המחתרת, ששפט וישפוט את יישובהפושעים הנמנים עם צבא הכיבוש הנאצו-בריטי הפלילי. את דמם של שבויי המלחמה שנרצחו ננקום בפעולות המלחמה נגד האויב,נמנים עם צבא הכיבוש הנאצו-בריטי הפלילי. את דמם של שבויי המלחמה שנרצחו ננקום בפעולות המלחמה נגד האויב,

פרטי הביצוע תקבלר לו. "גידיישובי", קצין המבצעים של האצ"ל עמיחי פאגלין, הגיע

קשו

בבעיה קשה – כוונת האצ"ל לא הייתה לתלות בסתר ולקבור בחשאי, כי אם לתת פומבי למעשה, למען יראו וייראו. כוונה זו הייתה ברורה גם לבריטים וגם ליישוב היהודי, עד כי ראש עיריית תל אביב, ישראל רוקח, חשש כי האצ"ל יתלהבבעיה קשה – כוונת יישובהאצ"ל לא הייתה לתלות בסתר ולקבור בחשאי, כי אם לתת פומבי למעשה, למען יראו וייראו. כוונה זו הייתה ברורה גם לבריטים וגם ליישוב היהודי, עד כי ראש עיריית תל אביב, ישראל רוקח, חשש כי האצ"ל יתלה את הסמלים בכיכר מגן דוד, המקום הסואן והמרכזי ביותר בעיר, וברים של ח]]נתניה חששו שהסמלים יתלו על עמודי החשמל בעיר ."ההגנה" אף הגבירה את הסיורים של חבריה במקומות מרכזיים בערים הללו. עובדה זאת אף הקשתה עוד יותר את הסמלים בכיכר מגן דוד, המקום הסואן והמרכזי ביותר בעיר, ובנתניה חששו שהסמלים יתלו על עמודי החשמל בעיר. "ההגנה" אף הגבירה את הסיורים של חבריה במקומות מרכזיים בערים לו.ובדה זאת אף הקשתה עוד יותר קומות מרכזיים בערים הללו. עובדה זאת אף הקשתה עוד יותר את הסמלים בכיכר מגן דוד, המקום הסואן והמרכזי ביותר בעיר, ובנתניה חששו שהסמלים יתלו על עמודי החשמל בעיר. "ההגנה" אף הגבירה את הסיורים של חברי