NonŹródła:Wniosek o utworzenie nowej religii

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szanowny Pan/Pani Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

zwracam się z uprzejmą prośbą o zalegalizowanie oraz zarejestrowanie religii o pełnej nazwie (tutaj wpisać nazwę) do rejestru kościołów i związków wyznaniowych. Oświadczam, iż nie godzi ona w państwo oraz inne wyznania, a także nie odnosi się do ideologii totalitarnych. W przeciwnym razie, skazuje się Pan/Pani na zemstę mojego boga/moich bogów (wpisać nazwę najważniejszego boga).

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

(Imię i nazwisko, ew. tytuł, podpis)


Formularz dt. założenia nowej religii

Pamiętaj, aby formularz dołączyć do wniosku. W innym wypadku wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Pytania dotyczące struktury kościelnej i wiary

Imię i nazwisko zakładającego: .....

Tytuł kapłański: ..... (zostawić puste, jeśli nie dotyczy)

Preferowane miejsce odprawiania kultów (właściwe podkreślić): budynek wolno-stojący, pomieszczenia podziemne, naturalny zbiornik wodny, las, brak, inne (jakie?.....).

Czy religia posiada hierarchię (właściwe podkreślić): TAK, NIE

Jeśli TAK, proszę wpisać szczeble;


Czy religia ma charakter zbrojny: TAK, NIE

Ilu członków ma wstępnie posiadać: .....

Czy religia ma charakter obwoźno-prozelityczny: TAK, NIE

Jeśli TAK, proszę zaznaczyć formy nawracania (właściwe podkreślić): ulotki, informatory, słowo mówione, płyty i prezentacje multimedialne, miecze, dewocjonalia, ogień, egzemplarze świętych pism, magiczna bielizna, inne (jakie?....)

Czy posiada święte księgi: TAK, NIE

Jeśli TAK, proszę wpisać ich ilość i nazewnictwo (księgi, rozdziały, pieśni, inne):


Proszę podać nośnik tych pism (właściwe podkreślić): kamienne tablice, księgi klasyczne, broszury, ciało proroka, pamięć (tradycja słowna), płyty CD/DVD, pen-drive, Blu-Ray, inne (jakie? .....), nie dotyczy

Czy reprezentuje Pan/Pani naród/grupę etniczną bądź społeczną wybraną przez boga: TAK, NIE

Jeśli NIE, jaką grupę/naród wybrany posiada bóg/bogowie: .....

Czy bóg/bogowie mają/mieli na ziemi proroków: TAK, NIE

Jeśli TAK, proszę wypisać najważniejszych z nich: ......

Czy religia stanowi wyszydzenie innych wyznań: TAK, NIE

Czy religia zakłada wojnę religijną z innymi wierzeniami: TAK, NIE

Jeśli TAK, to z jakimi (właściwe podkreślić): chrześcijaństwo, islam, buddyzm, hinduizm, zoroastryzm, judaizm, religie pogańskie, inna (jaka?.....), wszystkie.

Jakie dokumenty regulują prawo wewnątrz religii (właściwe podkreślić): kamienne tablice, księgi, prawo mówione, prawo naturalne, brak, nie dotyczy, inne (jakie?....)

Pytania dotyczące systemu wierzeń

Czy religia monoteistyczna: TAK, NIE

Jeśli NIE, ilość bogów: .....

Czy bóg/bogowie odzwierciedlają siły natury: TAK, NIE

Jaki typ ofiar przyjmuje bóg (właściwe podkreślić): zwierzęta, owoce, ludzie, krew, wojna, bogactwa, inne (jakie?.....)

Czy bóg/bogowie dokonali kiedyś (niewłaściwe skreślić) zniszczenia miast/masakr na tle etnicznym/wojen między sobą/eliminacji ludzkości: TAK, NIE

Czy bóg/bogowie przewidują koniec świata: TAK, NIE

Jeśli TAK, proszę wybrać zagadnienia, które dotyczą (właściwe podkreślić): zaraza, wojna, ciała niebieskie, martwi powstający z grobów, wojna między bóstwami, wieczna zima, gasnące słońce, bomba atomowa, rozpusta, inne (jakie?.....)

Czy jest ustanowione, jak wygląda życie po śmierci: TAK, NIE

Jeśli TAK, proszę opisać: ....

Czy bóg/bogowie posiadają pomocników: TAK, NIE

Jeśli TAK, jakich: .....

Czy bóg/bogowie posiadają swoich antagonistów: TAK, NIE

Jeśli TAK, jaki (właściwe podkreślić): inny bóg, zła wersja boga, źli ludzie, inny wymiar, demony, wolna wola, inne (jakie?.....)