NonŹródła:Wystąpienie Krzysztofa Kononowicza w TV Jard

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Niniejszy artykuł przedstawia wypowiedź Krzysztofa Kononowicza w TV Jard.

Sam o sobie

Nazywam się Kononowicz Krzysztof. Urodziłem się dnia 21 stycznia 1903... 63 roku w Kętrzynie. Woj... województwo olsztyńskie. Chcę przedstawić słój, swój życiorys. Ukończyłem zasadniczą szkołę zawodową jako kierowca, mechanik. Posiałem swoją posiadłość. Domek drewniany. Mam matkę, mam brata, tatuś nie żyje. Ale tatuś bardzo jest mój bardzo, bardzo zasłużony. Walczył o Warszawę, walczył o Polskę, walczył o Boga, ale nie ma ojca. Odeszedł, jak ja to mówię połłł. Zmienił miejsce zamieszkania. Jest w niebie teraz i stamtąd patrzy, jak ja kandyduję na prezydenta miasta Białegostoku. Dziękuję bardzo Państwu.

Wizja miasta

Chcę zrobić dla naszego miasta Białegostom, Białegostoku następujące rzeczy:

  • Zlikwidować całkowicie dla młodzieży alkohol, papierosy i narm... narkotyki.
  • Usprawnić w naszym Białymstoku komunikację miejską. Miejską i dalekobieżną. Tak! Bo nasze komunikacje jest bardzo, bardzo słaba, bardzo zła.
  • Otworzyć zakłady miejsca pracy dla młodzieży i dla ludzi. Tak! I chcę bardzo, bardzo... to zrobić!
  • Usprawnić w naszym mieście w całym, na całym Podlasiu, żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego.
  • Żeby starsi ludzie mogli przejść, bo nawet teraz dochodzi do mnie skargi, postulaty, apelują starszy ludzie w podeszłym wieku, że młodzież zaczepia, a ja się nie dziwię się, że młodzież starszych ludzi zaczepia, napada, napadają i tak dalej, bo młodzież nie ma pracy, nie ma pracy. Zakłady nasze w Białymstoku są rozwalane, zamist zbudowane, zamist usprawnić Białystok, żeby miejsca pracy tak jak Fasty są rozwalone, tak jak mleczarnie tu w Białymstoku, tak jak Spomasz w Starosielcach, tak jak... i inne zakłady są rozwalane.
  • I chcę też wyprowadzić policję na ulicę. Chcę wyprowadzić policję, żeby policja pilnowała całego naszego porządku, bo od tego jest policja i straż miejska. Od tego oni są... Od tego są oni! Od tego są! A w urzędzie uni miejskum, miejskim, będzie ład i porządek. Ni będzie biurokractwa, nie bynie łachmactwa, tylko naprawdzie ludzie będą.
  • W zimową porą będą szykować architekci plany budowy dróg. Plany budowy dróg! Podkreślam jeszcze raz – plany budowy dróg! A na wiosnę wyjdziemy z budową ulic i ulic, bo jake mamy drogi? Jakie mamy? Co się stało się pod Jeżewem? Co się stało się? A kierowcy też będą przez policję surowo karani za alkohol, za papierosy, za wszystko.
  • I jeszcze też usprawnię granicę w Kuźnicy i Bobrownikach, żeby granica między Białorusią, a nami, będzie naprawdę. Naprawdę bęnie granica, że nie będzie przemytu ani papierosów, ani narkotyków ani alkoholu.

Dziękuję państwu.

Dlaczego właśnie ja

Szanowne państwo. Kandyduje z ramienia Podlasia XXI wieku. Bardzo proszę o danie na mnie głos. To co przedstawiłem, swoje postulaty, to ja wszystko uczynię i na mnie warto głosować, bo ja jestem naprawdę człowiekiem uczciwym i sprawiedliwym. Nie tak, że inne partie, inne komitety, inne partie mówią, a nic nie robią, a nic nie zrobili dla miasta Białegostoku, a to co ja powiedziałem, to ja wszystko uczynię, bo jestem człowiekiem wierzącym i praktykującym. I wiem na jakich zasza... Na jakiej zasadzie to zrobić.

I bardzo proszę całego miasta Białegostoku i całego Podlasia oddać na mnie głos. Dziękuję państwu.

Przekaz audiowizualny

Obejrzyj ten film na YouTubie
Konowicz w całej swojej okazałości