Uprawnienia grup użytkowników

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniżej znajduje się spis zdefiniowanych na tej wiki grup użytkowników, z wyszczególnieniem przydzielonych im uprawnień. Sprawdź stronę z dodatkowymi informacjami o uprawnieniach.

Legenda:

 • Przyznane uprawnienie
 • Odebrane uprawnienie
GrupaUprawnienia
(wszyscy)
 • Automatyczne logowanie za pomocą zewnętrznego konta użytkownika (autocreateaccount)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Edycja swoich preferencji (editmyoptions)
 • Edycja swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) (editmyprivateinfo)
 • Edycja swojej listy obserwowanych stron. Niektóre akcje mogą dodawać strony do obserwowanych bez tego uprawnienia. (editmywatchlist)
 • Można głosować w sondażach opartych na technologii AJAX (ajaxpoll-vote)
 • Można przejrzeć wyniki ankiet opartych na AJAX (ajaxpoll-view-results)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) (viewmyprivateinfo)
 • Podgląd swojej listy obserwowanych stron (viewmywatchlist)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Włączenie weryfikacji dwuetapowej (oathauth-enable)
Autozatwierdzeni użytkownicy
 • Aktualizowanie kontrolowanych konsumentów OAuth (mwoauthupdateownconsumer)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Proponowanie nowych konsumentów OAuth (mwoauthproposeconsumer)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • poll-create (poll-create)
 • poll-vote (poll-vote)
Patrolujący automatycznie
(lista członków grupy)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
Boty
(lista członków grupy)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Drobne zmiany na stronach dyskusji użytkowników nie włączają powiadomienia o nowej wiadomości (nominornewtalk)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Można przejrzeć wyniki ankiet opartych na AJAX przed głosowaniem (ajaxpoll-view-results-before-vote)
 • Oznaczanie edycji jako wykonanych automatycznie (bot)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • view-dump (view-dump)
Biurokraci
(lista członków grupy)
Checkuserzy
(lista członków grupy)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
Zatwierdzeni użytkownicy
(lista członków grupy)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
Administratorzy interfejsu
(lista członków grupy)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
Administratorzy interwiki
(lista członków grupy)
 • Edycja danych interwiki (interwiki)
Moderatorzy
(lista członków grupy)
 • Drobne zmiany na stronach dyskusji użytkowników nie włączają powiadomienia o nowej wiadomości (nominornewtalk)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów i moderatorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Podgląd rejestru czarnej listy tytułów (titleblacklistlog)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
Rewizorzy
(lista członków grupy)
 • Blokowanie użytkownika i ukrywanie od publiczności (hideuser)
 • Podgląd rejestrów prywatnych (suppressionlog)
 • Podgląd ukrytych wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hidden-log)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Podgląd, ukrywanie i odkrywanie wersji ukrytych przed wszystkimi (suppressrevision)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Ukrywanie wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hide-log)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
Bałwanki
(lista członków grupy)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
Stewardzi
(lista członków grupy)
 • Edycja uprawnień użytkowników (userrights)
 • Globalne łączenie wielu użytkowników (centralauth-usermerge)
 • Łączenie kont użytkowników (usermerge)
Administratorzy
(lista członków grupy)
 • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Brak ograniczenia przed zakładaniem kont o podobnych nazwach do już istniejących (override-antispoof)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów i moderatorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Geokodowanie (geocode)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Lokalne odblokowywanie globalnych blokad (globalblock-whitelist)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Mass deletion of pages using DPL (dpl_param_delete_rules)
 • Mass update of pages using DPL (dpl_param_update_rules)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd rejestru czarnej listy tytułów (titleblacklistlog)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie i (dez)aktywowanie znaczników (managechangetags)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
 • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Wysyłanie wiadomości do wielu użytkowników jednocześnie (massmessage)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Zamiana treści stron z użyciem wyrażeń regularnych (masseditregex)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • delete-dump (delete-dump)
 • generate-dump (generate-dump)
 • view-dump (view-dump)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)
 • Możliwość dodawania do grup: Moderatorzy, Patrolujący automatycznie, Zatwierdzeni użytkownicy oraz Bałwanki
 • Możliwość usuwania z grup: Moderatorzy, Patrolujący automatycznie, Zatwierdzeni użytkownicy oraz Bałwanki
Użytkownicy
(lista członków grupy)
 • Czyszczenie pamięci podręcznej stron (purge)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Pozostawić tylko zarejestrowanych użytkowników” (user)
 • Edycja własnych plików CSS (editmyusercss)
 • Edycja własnych plików JSON (editmyuserjson)
 • Edycja własnych plików JavaScript (editmyuserjs)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Można głosować w sondażach opartych na technologii AJAX (ajaxpoll-vote)
 • Można przejrzeć wyniki ankiet opartych na AJAX (ajaxpoll-view-results)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście automatycznych blokad zakładanych na serwery wyjściowe sieci Tor (torunblocked)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Zarządzanie uprawnieniami OAuth (mwoauthmanagemygrants)

Ograniczenia przestrzeni nazw

Przestrzeń nazwUprawnienia pozwalające użytkownikom na edytowanie
MediaWiki
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)